Prof.Dr.Rüstem Yanar özgeçmiş

YXJc8r0x_400x400

1975 Gaziantep doğumludur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Uluslararası İktisat alanında doktora yaptı. Döviz Kurları, Dış Ticaret ve Kalkınma konularında çok sayıda araştırma ve yayını bulunan Yanar 2009’dan bu yana, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.