Misyon – Vizyon

MİSYON

Her türlü fikrin tartışılabildiği bir platform oluşturmaktır.Bu bağlamda derneğimiz, hem yerel hem de küresel düzeyde yaşanan sorunlar ve dönüşümlerin üzerinde pratik ve akademik çalışmalar yaparak Gaziantep’in düşünsel iklimin zenginleştirilmesine katkı sağlamayı temel amaç edinmektedir.

 

VİZYON

Fikriyat Derneğinin temel vizyonu geniş bir perspektif oluşturarak, nitelikli bir çalışma ortamına zemin hazırlamaktır.Bu düzlemde yapılacak araştırmalar,yayınlar,çalıştaylar ve sempozyumlar tertip ederek günümüz sorunlarına çözüm önerileri üretmektir.