Hasan Aksoy özgeçmiş

1978 İzmir doğumludur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanında doktora yaptı. Sponsorluk, lüks tüketim ve tüketici davranışları alanında konularında çok sayıda araştırma ve yayını bulunan Aksoy 2013’dan bu yana, Gaziantep Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.